Ads 468x60px

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556

กฎหมายที่เกี่ยวกับตนเองและครอบครัว


กฎหมายเป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข  เพื่อให้สมาชิกประพฤติตน ปฏิบัติตาม และจะไม่ถูกเอาเปรียบจากผู้อื่น กฎหมายมีสภาพบังคับ หมายความว่า ประชาชนในสังคมทุกคนจะต้องรู้กฎหมาย จะมาอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้  และจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

กฎหมายที่จะเรียนในสังคมศึกษา ม.2 แบ่งเป็น 2 ส่วน คือกฎหมายแพ่งลักษณะครอบครัวและกฎหมายเกี่ยวกับชุมชนและประเทศชาติ

ติดตามต่อไปคร้าบ

วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556

ทวีปแอฟริกา

            หากเอ่ยถึงทวีปแอฟริกาหลายคนคงจะรู้จัก เพราะเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่มาก(แต่รองจากทวีปเอเชีย) ประชากรก็เยอะมากๆเหมือนกัน (ก็เป็นรองทวีปเอเชียอีก)  สรุปได้ว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของโลก ( แล้วจะมาพูดให้งง.. ทำไมเนี้ย)  แต่อย่างไรก็ดี ทวีปนี้ชาวยุโรปรู้จักทวีปนี้กันมานานมากแล้ว โดยได้ชื่อว่าเป็น "กาฬทวีป" หรือ "ทวีปมืด"

             ไม่เพียงแต่ประชากรที่อยู่ที่นั่นจะเป็นคนมืดๆ (ผิวดำ) เท่านั้น ที่ได้ชื่อว่าทวีปมืดก็เพราะว่าเป็นทวีปที่มีความลึกลับ ซับซ้อน ซ่อนเงื่อน นั่นเอง ในอดีตใช่ว่าจะเดินทางได้สะดวกซะเมื่อไร นักสำรวจที่มีชื่อเสียงก็นำเอาชีวิตไปตายที่ทวีปแอฟริกาแห่งนี้มากนักต่อนักแล้ว

             ถ้าจะให้พูดถึงนักสำรวจที่ยิ่งใหญ่ของทวีปแอฟริกา (แต่เป็นชาวยุโรป) จะไม่พูดถึงคนนี้เลยก็ไม่ได้ ซึ่งผู้นั้นก็คือ เดวิด ลิฟวิ่งสโตน เล่ากันว่า ท่านเป็นคนที่ชอบการผจญภัยมาก ตอนสมัยเด็กๆก็มักจะอ่านหนังสือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และการเดินทางอยู่เป็นประจำ
แล้วจะมาเล่าให้ฟังต่อนะครับ