ประวัติศาสตร์ ม.2

สารบัญ

1. วิธีประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์
     จดหมายเหตุของบุคคล
2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต่างๆ
3. ภูมิภาคเอเชีย
4. อารยธรรมโบราณ
5. อาณาจักรอยุธยา


สังคมศึกษา ม.2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น