วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2555

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ม.2

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

มีอยู่มากมายหลายประเภท แบ่งได้ดังนี้คือ


ลูกโลก (Globe)
ลูกโลก เป็นการย่อขนาดของโลกลงบนพื้นผิวแบบต่างๆ เช่น พลาสติก กระดาษอัด มีลักษณะทรงกลม (แบนเล็กน้อย คล้ายๆ กับส้ม) บนผิวของลูกโลกมีแผนที่โลก แสดงสภาพภูมิประเทศ  พื้นน้ำ  ภูเขา เมือง พิกัดทางภูมิศาสตร์

ลูกโลกส่วนใหญ่จะมีฐานรองรับ โดยให้วางแกนโลกให้เอียงตามลักษณะการหมุนรอบตัวเอง แต่ปัจจุบันมีลูกโลกที่สามารถลอยบนอากาศได้


ลูกโลกจะให้ข้อมูลทางลักษณะกายภาพของโลกเป็นลักษณะ ไม่เน้นลักษณะทางด้านสังคม แต่ก็ทำให้ทราบตำแหน่งที่ตั้งของประเทศต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เพราะสามารถมองเห็นได้ง่าย

สังคมศึกษา ม.2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น